13 dic. 2019

HEZIKETA-ZIKLOETARAKO SARBIDE PROBAK 2020. Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos

                           2019/11/25eko EBAZPENA   /   RESOLUCIÓN 25/11/2019                                            
Izena ematea: 2020ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra bitartean, biak barne.

Tokia: Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean.
           Online aurkezteko, https://ikasgunea.euskadi.eus

Inscripción: Del 28 de enero al 7 de febrero de 2020, ambos incluidos.
Lugar: Alguno de estos Centros de Formación Profesional
             Online, https://ikasgunea.euskadi.eus
EGUTEGIA  (Osoa) /  CALENDARIO (Completo)

PROBEN EGUTEGIA (Pertsona bakoitzak esleitutako Azterketa Ikastetxean, 2020ko  martxoaren 13an argitaratuko da)
 • Apirilaren 22a, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Hizkuntzalaritza
  * Goi-mailako H.Z: Zati Komuna
 • Apirilaren 23a, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Zientifiko Teknologiko eta Soziala
  * Goi-mailako H.Z: Zati Espezifikoa
FECHAS DE LAS PRUEBAS (Cada persona en el Centro de examen asignado, publicado el 13 de marzo de 2020)
 • 22 de abril de 2020 a las 16:00
  * Grado Medio: Parte lingüística
  * Grado Superior: Parte común
 • 23 de abril de 2020 a las 16:00
  * Grado Medio: Parte científico-tecnológica y Parte Social
  * Grado Superior: Parte especíifica
Oharrak: 
 • Heziketa-Zikloetara sartzeko sarrera-proba gainditzen bada, Estatuaren lurralde osoan izango du balioa.
 • Matrikula gauzatutzat joko da dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren. (18 €). 2020ko martxoaren 6a baino lehen.
 • Pertsona berak ezin izango du ikasturte berean autonomia-erkidego batean baino gehiagotansarrera-probetan izena eman.

Avisos: 
 • La superación de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos tendrá validez en todo el territorio nacional.
 • La inscripción en pruebas de acceso no es efectiva hasta que se ingrese el Derecho de Examen.(18 €). Antes del 6 de marzo de 2020
 • No se puede inscribir en pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma en el mismo curso escolar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario