4 ene. 2020

EPAtan MATRIKULAK 2019-2020 ikasturterako


HHIko matrikulazio epea irekitzen da (deitu gehien interesatzen zaizun HHIra ordutegia jakiteko):
 • 2. fasea: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7a arte.
           Klaseak otsailaren 3an hasiko dira!

Se abre el período de matriculación en EPAs para el curso 2019-2020 (llama el CEPA que más te interese para informarte sobre los horarios):
 • 2ª fase: desde el 27 de enero al 7 de febrero de 2020.
          Las clases comenzarán el 3 de febrero

3 ene. 2020

UNIBERTSITATE ORIENTAZIORAKO AZOKAK 2020Ferias de Orientación Universitaria 2020

Horario: de 9:00 a 14:30 horas

Las fechas de las próximas Ferias serán las siguientes:

Campus de Gipuzkoa: 25 de enero de 2020

 • Centro Ignacio María Barriola (Aulario): ramas de Artes y Humanidades, y rama de Ciencias Sociales y Jurídicas + Servicios Universitarios.
 • Centro Carlos Santamaria: rama de Ciencias de la Salud.
 • Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián): ramas de Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias.

Unibertsitate Orientaziorako Azokak 2020

Ordutegia: 9:00etatik 14:30ak arte

Hurrengo azoken datak hauxek izango dira:

Gipuzkoako Campusa: 2020ko urtarrilaren 25ean

 • Ignacio Maria Barriola zentroa (Gelategia): Arteak eta Giza Zientziak, eta Gizarte eta Lege Zientzien adarrak + Unibertsitate Zerbitzuak.
 • Carlos Santamaria zentroa: Osasun Zientzien adarra.
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola (Donostia): Ingeniaritza eta Arkitektura, eta Zientzien  adarrak.

17 dic. 2019

UNIBERTISTATErako SARBIDE PROBA (>25 eta >45).

Matrícula para la Prueba de Acceso para >25 y >45:

Izena 2020ko otsailaren 3tik 7ra eman ahal izango da, Campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoan eta https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/ helbidean.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian edo web orrian.
 • NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko.
 • Tasen murrizpena edo salbuespena izateko eskubidea frogatzen duen indarreko dokumentuaren fotokopia.
 • Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatuak ez daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea ematen dionik.

Azterketaren eguna eta tokiak

Azterketa 2020ko maiatzaren 8an ostiralean izango da, egutegian agertzen diren orduetan eta tokietan.La inscripción podrá realizarse, del 3 al 7 de febrero de 2020, en las oficinas de los Vicerrectorados de Campus y Negociado de Acceso y en:                      https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home

Documentos que deben presentar

 • Solicitud cumplimentada en el impreso establecido o web.
 • Original y fotocopia para su cotejo del DNI, del pasaporte u otro documento oficial que acredite la edad.
 • Fotocopia de documento sin caducar, que acredite la reducción o exención de tasas.
 • Declaración jurada de no estar en posesión de ninguna titulación o estudios que den aceso a la Universidad o a las titulaciones elegidas.

Fecha y lugares de examen

La prueba se celebrará el viernes 8 de mayo de 2020 en los tres campus en los lugares y horarios que se indican en el calendario de la prueba.

13 dic. 2019

HEZIKETA-ZIKLOETARAKO SARBIDE PROBAK 2020. Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos

                           2019/11/25eko EBAZPENA   /   RESOLUCIÓN 25/11/2019                                            
Izena ematea: 2020ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra bitartean, biak barne.

Tokia: Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean.
           Online aurkezteko, https://ikasgunea.euskadi.eus

Inscripción: Del 28 de enero al 7 de febrero de 2020, ambos incluidos.
Lugar: Alguno de estos Centros de Formación Profesional
             Online, https://ikasgunea.euskadi.eus
EGUTEGIA  (Osoa) /  CALENDARIO (Completo)

PROBEN EGUTEGIA (Pertsona bakoitzak esleitutako Azterketa Ikastetxean, 2020ko  martxoaren 13an argitaratuko da)
 • Apirilaren 22a, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Hizkuntzalaritza
  * Goi-mailako H.Z: Zati Komuna
 • Apirilaren 23a, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Zientifiko Teknologiko eta Soziala
  * Goi-mailako H.Z: Zati Espezifikoa
FECHAS DE LAS PRUEBAS (Cada persona en el Centro de examen asignado, publicado el 13 de marzo de 2020)
 • 22 de abril de 2020 a las 16:00
  * Grado Medio: Parte lingüística
  * Grado Superior: Parte común
 • 23 de abril de 2020 a las 16:00
  * Grado Medio: Parte científico-tecnológica y Parte Social
  * Grado Superior: Parte especíifica
Oharrak: 
 • Heziketa-Zikloetara sartzeko sarrera-proba gainditzen bada, Estatuaren lurralde osoan izango du balioa.
 • Matrikula gauzatutzat joko da dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren. (18 €). 2020ko martxoaren 6a baino lehen.
 • Pertsona berak ezin izango du ikasturte berean autonomia-erkidego batean baino gehiagotansarrera-probetan izena eman.

Avisos: 
 • La superación de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos tendrá validez en todo el territorio nacional.
 • La inscripción en pruebas de acceso no es efectiva hasta que se ingrese el Derecho de Examen.(18 €). Antes del 6 de marzo de 2020
 • No se puede inscribir en pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma en el mismo curso escolar.

2 dic. 2019

28 oct. 2019

Titulu ofizialak lortzeko probak. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO GRADUATUA

Pruebas para la obtención de títulos oficiales. Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

2019-2020 deialdia  /  Convocatoria  2019-2020

Araudia / Normativa

Egutegia - 2019ko azaroko proba

 • Matrikula egiteko epea: 2019ko urriaren 28tik azaroaren 8ra
 • Plazo de matrícula: del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2019
 • Probaren data: 2019ko azaroaren 22a 22 de noviembre de 2019  Fecha del examen
 • Informazio gehiago: Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzetan eta Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan
HerriaIkastetxeaHelbideaTelefonoa
VITORIA-GASTEIZIVED VITORIA-GASTEIZ UHEIEl Caserío, z/g945-25 27 89
BILBAOIVED BILBAO UHEIMiraflores, 83-A94-411 68 56
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNIVED DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN UHEIZemoriya, 20943-27 67 05

Consulta de exámenes anteriores:

Currículo

La prueba se basa en el currículo de la Comunidad Autónoma para la formación básica de personas adultas

1 sept. 2019

4 jun. 2019

LANBIDE HEZIKETA. MATRIKULAZIO PROZESUA

Bideo honetan azaltzen dira Lanbide Heziketan matrikula egiteko eman behar den prozesu guztia.

Las personas solicitantes podrán obtener información sobre el proceso de adjudicación en el portal de las familias ikasgunea.
Si no se ha accedido nunca a ikasgunea es necesario darse de alta mediante un correo electrónico y una contraseña, cumplimentando los datos de identificación.
Si ha participado en el proceso podrá consultar todas las opciones solicitadas.
En el siguiente enlace se dispone de una guía de uso del portal de las familias, para solucionar las dudas que puedan surgir.

Quien haya sido admitido tiene de plazo para matricularse hasta el 17 de julio. Despues de ese plazo no se le reserva la plaza obtenida.


27 may. 2019

LANBIDE HEZIKETA. MATRIKULAK

LANBIDE HEZIKETAN IZEN EMATEA  /  INSCRIPCIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL2019-2020 ikasturterako Lanbide Heziketan onartzeko eta matrikulatzeko egutegia atera da.Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko epeak
      • Ikastetxean bertan ekainaren 3tik ekainaren 14ra arte, biak barne. (Aurre matrikula egiten ez dutenek, ezingo dute uztailean matrikula ofiziala edo ez ohiko I. epean matrikularik egin)
      • ONLINE eskabideak, ekainaren 15era arte.
Eskatzailearen espediente akademikoa edota bestelako dokumentazioa: ekainaren 28ra arte.


Behin-behineko zerrendak: uztailaren 5a

Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 8ra arte, barne.
Behin betiko zerrendak: uztailaren 11a.

Ohiko matrikulazio-aldia: uztailaren 11tik 17ra, biak barne
Ezohiko matrikulazio-aldia, I. epea: uztailaren 19tik 31ra, biak barne
Ezohiko matrikulazio-aldia, II. epea: irailaren 2tik urriaren15era, biak barne

Urrutiko modalitatean izena emateko egutegia hemen:
                                               maiatzaren 27tik ekainaren 7 arte

FP a Distancia: del 27 de mayo al 7 de junio

Informazio gehiago: Orientasare  orrialdean

AVISO IMPORTANTE: la inscripción se hace en un único centro de formación profesional (el de la 1ª opción), utilizando un solo documento donde, por orden de preferencia, se señalarán los ciclos formativos a los que se quiere acceder.
Además, las personas que no se inscriban en junio, no podrán matrikularse en el período oficial de matriculación  ni en la 1ª fase extra-oficial de julio.

 Lanbide Heziketako eskaintza hobeto ezagutzeko ate irekiak jardunaldiak daudela:
Bizkaiko egutegia  IKASLAN Bizkaia
Gipuzkoako egutegia IKASLAN Gipuzkoa
 

              Oferta formativa                Formakuntza hezkaintza

HETELek (Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxe kontzertatuen elkartea), bbk erakundearen laguntzarekin eta Euskaltelen kolaborazioarekin, erreferentziazko emakumeak erakusteko kanpaina jarri du abian, industriarekin lotuta dauden ikasketak nesken artean sustatzeko.                    Bideoak /Vídeos