30 ene. 2012

Horario de las pruebas de acceso a la universidad para > de 25 años y > de 45 años. 25 eta 45 urtetik gorakoentzat proben ordutegia

Fecha de la prueba: 4 de Mayo de 2012 /Probaren data: 2012ko maiatzaren 4a

         Alava                                       Bizkaia                                        Gipuzkoa
Facultad de Farmacia              E.T.S. de Ingeniería               E.U. Estudios Empresariales

Vitoria-Gasteiz                               Bilbao                                 Donostia-San Sebastián

Mañana

9:15 – 9:30 Presentación


9:30 – 11:00 Lengua Castellana y Comentario de Texto


11:00 – 11:30 Descanso


11:30 – 12:30 Lengua Extranjera


12:30 –13:30 Euskara


Tarde

16:00 –18:30 Prueba Específica

Mayores de 25 años

Publicación de calificaciones 11 de mayo de 2012


Plazo solicitud de reclamaciones del 14 al 18 de mayo de 2012


Publicación de calificaciones de la reclamación 25 de mayo de 2012


Jornadas de información y orientación 31 de mayo de 2012

Mayores de 45 años

Publicación cita entrevista 11 de mayo de 2012


Entrevistas 14 y 15 de mayo de 2012


Publicación de calificaciones 16 de mayo de 2012


Plazo solicitud de reclamaciones del 17 al 23 de mayo de 2012


Publicación de calificaciones de la reclamación 25 de mayo de 2012


Jornadas de información y orientación 31 de mayo de 2012


NOTAS


Los alumnos y las alumnas deberán mostrar al Tribunal el D.N.I. o Pasaporte.
Quienes se examinen de Dibujo artístico o Dibujo técnico deberán ir provistos de los útiles
precisos.
                                                        ------------------------------
   Goizean9:15 – 9:30 Aurkezpena


9:30 – 11:00 Gaztelania eta Testu-iruzkina


11:00 – 11:30 Atsedenaldia


11:30 – 12:30 Atzerriko Hizkuntza


12:30 –13:30 Euskera


Arratsaldean


16:00 –18:30 Proba espezifikoa


25 urtetik gorakoak


Kalifikazioak argitaratzea 2012ko maiatzaren 11a


Erreklamazioak egiteko epea 2012ko maiatzaren 14tik 18ra


Erreklamazioen ondorengo kalifikazioak argitaratzea 2012ko maiatzaren 25a


Informazio eta orientazio jardunaldiak 2012ko maiatzaren 31a


45 urtetik gorakoak


Elkarrizketaren deialdiak argitaratzea 2012ko maiatzaren 11a


Elkarrizketak eta kalifikazioak sartzea 2012ko maiatzaren 14 eta 15a


Kalifikazioak argitaratzea 2012ko maiatzaren 16a


Erreklamazioak egiteko epea 2012ko maiatzaren 17tik 23ra


Erreklamazioen ondorengo kalifikazioak argitaratzea 2012ko maiatzaren 25a


Informazio eta orientazio jardunaldiak 2012ko maiatzaren 31a


OHARRAK:


Ikasleek NAN edo pasaportea aurkeztu beharko diote epaimahaiari.


Marrazketa artistikoa edo Marrazketa teknikoko azterketa egin behar dutenak beharrezko


tresnak eraman beharko dituzte

No hay comentarios:

Publicar un comentario