13 sept. 2011

Homologación y convalidación de títulos o estudios extranjeros no universitarios /Unibertsitatekok ez diren atzerriko ikasketen edo tituluen homologazioak edo baliokidetasunak


Mediante el Real Decreto 893/2011, de 24 de junio, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, se aprueban las funciones y servicios transferidos a la CAPV:
a. La homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios de países CON y SIN tablas de equivalencia de estudiosb. El reconocimiento de estudios no universitarios en centros extranjeros radicados en el ámbito territorial de la CAPVc. La homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios correspondientes con nuestros estudios de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especiald. El reconocimiento, a efectos laborales, de estudios extranjeros equiparables a los españoles de cursos anteriores a 4º de la ESO.e. La expedición de la credencial de homologación o convalidaciónPara que el proceso de información sea ágil y eficaz se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:1. Tríptico informativo, con instrucciones y contacto sobre homologación, convalidación, reconocimiento y acreditación de estudios extranjeros2. Tabla de equivalencias de estudios por país3. Modelo de solicitud de homologación y convalidación de títulos y estudios no universitarios.Notas informativas sobre el cálculo de nota media:BachilleratoGraduado en Educación Secundaria4. Modelo de volante de inscripción condicional en centros docentes o exámenes oficiales5. Modelo de solicitud de reconocimiento de estudios extranjeros con referencia a los cursos 2º o 3º de la ESO

________________________________________________________________________________

Unibertsitatekoak ez diren atzerriko ikasketen edo tituloen homologazioen edo baliokidetasunen inguruko ekainaren 24ko 893/2011 Errege Dekretuaren bidez, EAEri eskualdatzen zaizkio zerbitzuak:
a. Baliokidetzen taula duten eta ez duten herrialdeetako unibertsitatekoak ez diren ikasketen edo tituloen homologazioak edo baliokidetasunakb. EAEn kokatutako atzerriko ikastetxeetan egindako unibertsitatez kanpoko ikasketak onartzeac. Atzerriko Lanbide Heziketako eta araubide bereziko irakaskuntzen homologazioa eta baliokidetasuna.d. Onartzea, lan ondorioetarako, DBHko 4. kurtsoaren aurrekoekin parekagarriak izan ahal diren atzerrian egindako ikasketak.e. Homolagazio edo baliokidetasunaren egiaztagirien luzapenaInformazio prozesua arina eta eraginkorra izateko, honako agiri hauek jartzen dira herritarren esku:1. Triptikoa, jarraibideak eta kontaktuak modua, atzerriko ikasketen homologazioa, baliokidetasuna eta onarpena.2. Baliokidetzen taula, herrialdeka3. Atzerrian egindako unibertsitatez kanpoko homologazioa eta baliokidetasunaren Eskabide eredua.Bataz besteko nota ateratzearen gaineko oharrak:BatxilergoaBigarren Hezkuntzako Graduatu titulua4. Txartel-eredua ikastetxe edo azterketa ofizialetan izen-emate baldintzatua egiteko.5. Atzerriko ikasketak onezteko eskabide eredua, DBHko 2. edo 3. kurtsoei dagokienez

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario