29 sept. 2015

Sarbide Proba, Heziketa Zikloak

Cambios importantes en las pruebas de acceso a ciclos


LANBIDE HEZIKETA: SARBIDE PROBAK ALDATUKO DITUZTELanbide Heziketa zikloetara sartzeko probak aldatuko dira aurten. 
Aldaketa nabarmenena da Atzerritar hizkuntza sartuko dutela,
 bai erdi mailako probetan baita goi mailakoetan  ere

El cambio más destacado es que incluyen la lengua extranjera  (inglés
 o francés) para la siguiente convocatoria, tanto en la  prueba de
 ciclo medio como en la de ciclo superior

Informazioa Lanbide heziketako web orrian ikus daiteke, 
gaztelaniaz 
bakarrik  (itzultzen ari dira).


Se puede acceder a la información en la pagina web de educación en Formación Profesional.

                                            Estructura de la prueba de grado medio                 
                                        Estructura de la prueba de grado superior


25 ago. 2015

HEOI. Hizkuntza Eskola Ofizialak                    Irailaren 1etik 18ko 13:00ak arte Matrícula oficial. Curso 2015-2016: Del 1 al 18 de septiembre hasta las 13:00 h.

                                                         Calendario

23 jul. 2015Ondo pasa oporrak!
¡Felices vacaciones!

12 jul. 2015

LANBIDE HEZIKETA • Bertaratze modalitaterako inskripzioa:
  •  Ikastetxean bertan, maiatzaren 25tik ekainaren 5a arte, biak barne.
  • Online, maiatzaren 25tik ekainaren 4ra arte.  
 • Urrutiko modalitaterako inskripzioa: 
  • Maiatzaren 25etik ekainaren 5ra bitartekoa (egun bi horiek barne)
 • Matrikula egiteko aldi arrunta
  • Bertaratze modalitatean: uztailaren 16tik 21era, biak barne
  • Urrutiko modalitatean: uztailaren 17tik 22ra, biak barne                       
Calendario Formación Profesional. Inscripciones y matrículas para el curso 15-16:
 • FP presencial: 
  • En persona, del 25 de mayo al 5 de junio, ambos incluidos.
  • Online,  del 25 de mayo hasta el 4 de junio, ambos incuidos.
 • FP distancia:
  • Del 25 de mayo al 5 de junio, ambos incluidos
 • Período ordinario de matrículas:
  • En persona: desde el 16 de julio hasta el 21, ambos incluidos
  • A distancia: desde el 17 de julio hasta el 22, ambos incluidos
 Goi mailako zikloetarako sarbidearen prestaketa eskaintzen  duten Ikastetxeak


2015ko sarbide proben egutegia.  Deialdia: EHAA 2014ko Abenduren 22an.
·        
  AZTERKETAK:

·  2015ko maiatzaren 7ko 16:00etan
    • Erdi maila: Zati Soziolinguistikoa eta Zati Matematika
    • Goi maila: Zati Komuna
·  2015ko ekainaren 18ko 16:00etan
    • Erdi maila: Zati Zientifiko-teknikoa
    • Goi maila: Zati Espezifikoa
 • KALIFIKAZIOAK
  • Behi-behineko kalifikazioak: ekainaren 26ko 12:00etan
  • Egiaztagiriak eskuratu ahal izango dituzte 2015eko uztailaren 3tik aurrera.
  • Erreklamazioak: ekainaren 29ko 13.00ak arte, zerrendak azaltzen dituzten ikastetxetan. (hurrengo paragrafoan aipatzen dira)
  • Behi-betiko kalifikazioak: uztailaren 6ko 11:00etan
------------------------
Centros de enseñanza que imparten cursos de preparación para preparar el acceso a ciclo superior.

Calendario de las pruebas de acceso 2015. Convocatoria: BOPV 22/12/2014

·  FECHAS DE LAS PRUEBAS (En el Centro educativo que se indicó en las listas de admitidos del 11 de abril)
 • 7 de mayo de 2015 a las 16:00
  • Grado Medio: Partes Sociolingüística y Matemática
  • Grado Superior: Parte común
 • 18 de junio de 2015 a las 16:00
  • Grado Medio: Parte científico-tecnológica
  • Grado Superior: Parte especíifica
 • CALIFICACIONES
  • Calificaciones provisionales: 26 de junio a las 12 horas
  • Recogida de Certificados: a partir del 3 de julio, en el Centro que se indicó en el momento de matricularse
  • Reclamaciones a las notas: hasta las 13:00 horas del día 29 de junio de 2015, en cualquiera de los tres centros que publican los listados (mencionados en el siguiente párrafo)
  • Calificaciones definitivas: 6 de julio a las 11 horas


30 jun. 2015

EHU/UPV. Unibertsitateko sarbidea prestatzen ari direnentzako

2015/16 ikasturtean UPV/EHUn sartzeko egin beharreko tramiteen egutegia

Calendario de trámites para el ingreso en la UPV/EHU en el curso 2015/16

Guía de acceso     Sarbiderako Gida

Evolución de notas de corte en titulaciones de Grado, > 25 años


PARA ALUMNADO MAYOR DE 25 AÑOS Y ALUMNADO MAYOR DE 45 AÑOS
Del 16 al 26 de marzo: Plazo establecido para la realización de solicitudes de adaptaciones.
El alumnado que se haya matriculado en las pruebas de acceso podrá acceder a sus datos introduciendo su DNI en la web http://www.sarrera.ehu.es, en el link de "GAUR" Secretaria Virtual, seleccionando estudiantes preuniversitarios y pinchando "mi primera conexión". A partir de haber entrado la primera vez se le generará un usuario y una clave que le permitirá acceder a realizar la solicitud de adaptaciones a través de la web de la UPV/EHU, en el link de "GAUR".
Para formalizar la solicitud será necesario disponer de la siguiente documentación escaneada en formato pdf o word:
 • Reconocimiento del grado de discapacidad
 • Informe médico o informe psicopedagógico


19 jun. 2015

Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza-Goi mailako Eskola


      DANTZERTI

Sarbide Proben Emaitzak. Resultados

12 jun. 2015

EHU: AULAS DE LA EXPERIENCIA


Las Aulas de la Experiencia ofrecen la posibilidad a las personas mayores de 55 años de conseguir el título universitario de Ciencias Humanas (4 cursos). En el se estudian diferentes asignaturas relacionadas con historia, salud, psicología...
Los requisitos de acceso son:
1.- tener cumplidos 55 años antes del 1 de octubre del año en curso
2.- estar jubilada o jubilado o similar, o ser ama/amo de casa
Preinscripción: del 16 al 23 de junio
Matrícula: del 30 de junio al 7 de julio

Esperientzia-gelek Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua (4 ikasturtekoa) eskaintzen diete 55 urtez gorako pertsonei. Titulu honetan historia, osasuna, psikologia... arloko jakintzagai desberdinak ikasten dira.
Izena emateko baldintzak hurrengoak dira:
1.- Indarrean dagoen urteko urriaren 1aren aurretik 55 urte beteta izatea
2.- Erretiraturik egotea (edo antzekoa) edo etxekoandrea izatea
Izen ematea: ekainaren 16tik 23ra
Matrikula epea: ekainaren 30tik uztailaren 7ra

5 abr. 2015

EGA. 1. deialdia

                                        M A T R I K U L A Z I O A 

                                2015ko lehenengo deialdia 

            Epea: . urtarrilaren 7tik 21era (eguerdiko 12ak arte) 
            Lekua: Internet bidez, honako webgunean:

                                                  www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/euskara
Matrikula betetzean arazorik izanez gero, Zuzenean zerbitzura jo dezakezu: 012
(Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo deitzeko: 945 018000
                                                                       Egutegia

1 mar. 2015

DBHko titulua lortzeko proba libreak.

2014-2015 ikasturtean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortu ahal izateko probei buruzko informazioa:

Egutegia: 2015ko maiatzeko proba

 • Matrikula epea: 2015ko martxoaren 9tik 27ra arte

 • Non: Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxeetan
 • Probaren data: 2015ko maiatzaren 8an
 • Informazio gehiago: Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzetan eta Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxeetan
                                                           ---------------------

Información sobre las pruebas libres para obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:


Calendario - Prueba de mayo de 2015
* Plazo de matrícula: desde el 9 al 27 de marzo de 2015
* Lugar: Centros de Educación Básica a Distancia (CEBAD)
* Fecha de la prueba:8 de mayo de 2015

1 ene. 2015

Hizkuntza Eskola. Proba libreak

                         CALENDARIO DE MATRÍCULA LIBRE 2014-2015
Solicitud de matrícula y realización del pago: 
    Desde el día 23 de febrero a las 10:00 h, hasta el día 5 de marzo, a las 13:00h. 

Finaliza la formalización de la matrícula 5 de marzo a las 13:00 horas 
Presentación de documentación Hasta el 12 de marzo a las 13:00h 
Listados provisionales de Admitidos y No Admitidos 16 de marzo 
Presentación de reclamaciones, hasta el 20 de marzo
Listados definitivos de Admitidos y No Admitidos 25 de marzo

                             Azterketan Egutegia / Calendario de exámenes