28 feb. 2013

BATXILERGOA ETA LANBIDE HEZIKETA, PROBA LIBREAK

PRUEBAS LIBRES DE BACHILLERATO Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Instrucciones
 - Izena emateko epea ikasturte bakoitzeko apirilaren 30ean amaituko da.
- Nahitaezko baldintzak:
1.- 20 urte betetzea proba egiten den urteko abenduaren 31n baino lehen.
2.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo titulazio horren baliokidea
den titulu bat izatea.
3.- Euskal Autonomi Erkidegoan erroldaturik egon beharko da.


- Matrikula egiteko lekua: Aztertu nahi den Batxilergoko modalitatea irakasten duen
edozein ikastetxetan egin daiteke.


- Irakasgaiak: Irakasgaietarako matrikulak egingo dira, eta ez dago irakasgai-mugarik.
Irakasgaiak ematen dituzten irakasleek eman dezakete proba ikastetxean egiteko moduari
buruzko informazioa.
- Azterketak egiteko egunak: Matrikula egin dueneko ikastetxeak jakinaraziko dio
ikasleari zer egunetan egingo diren azterketak. Ikasleak adierazten badu graduko
ikasketak egiteko probetara aurkezteko asmoa duela, maiatzaren 30a izango da azterketak egiteko azken eguna.

Formación Profesional
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2012, de la Directora de Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondientes al curso 2012-2013.
   La matrícula se realizará en el instituto de formación profesional en el que se imparta el ciclo formativo que interesa a la persona que se quiera presentar a las pruebas libres entre el 11 y el 22 de marzo de 2013, ambos inclusive.

5 feb. 2013

Matrikula librea. 2012-2013Kontsulta pertsonalizatuak / Matrikula
     Epea: 2013ko otsailaren 6tik 28ra (13:00ak arte), biak barne.