22 dic. 2011

          URTE BERRI ON  
              2O12
 FELIZ AÑO NUEVO 


EGA. 2012ko deialdiaren informazioa
EGA. Información de la convocatoria 2012

Matrikulaldia : ..............urtarrilaren 9tik 23ra, biak barne
Plazo de matrícula: ....... 9 al 23 de enero, ambos incluidos

19 dic. 2011

Pruebas de acceso a la Universidad a mayores de 25

25 urte gorakoentzako unibertsitaterako sarrera

Podrán matricularse aquellas personas que cumplan 25 años antes del 1 de octubre del 2012 y no posean estudios que le den acceso a la universidad.
La inscripción podrá realizarse, del 13 al 17 de febrero de 2012, en las oficinas de los Vicerrectorados de Campus y Negociado de Acceso y en sarrera.ehu.es
                                                                  ---------------------
Unibertsitatean sartzeko eskatzen den titulazioa ez duten pertsonek egin dezakete matrikula, baldin eta 25 urteak 2012ko urriaren 1a baino lehenago egiten badituzte.

Izena 2012ko otsailaren 13tik 17ra eman ahal izango da, Campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoan eta sarrera.ehu.es helbidean.

 PROBETARAKO INSKRIPZIOAK: ZIKLOAK
INSCRIPCION PARA LAS PRUEBAS: CICLOS

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos              Zikloetarako Sarbide Probak
     FECHAS Y PLAZOS PARA 2012                                               2012rako EPEAK ETA DATAK:

2 de mayo de 2012 a las 16:00                            2012ko maiatzaren 2ko 16:00etan


Grado Medio: Parte sociolingüística                           Erdi maila: Soziolinguistika eta
                         y Parte matemática                                        Matematika zatiak
Grado Superior: Parte común                                         Goi maila: Zati komuna

8 de junio de 2012 a las 16:00                        2012ko ekainaren 8ko 16:00etan
Grado Medio: Parte científico-tecnológica         Erdi maila: Zati zientifiko-teknikoa
Grado Superior: Parte especíifica                       Goi maila: Zati espezifikoa

                            Plazo de matrícula: Del 6 al 15 de febrero de 2012
                           Izena emateko epea: 2012ko otsailaren 6tik 15era
 Último día para el pago de la Tasa: 17 de febrero de 2012
Tasen ordainketa egiteko azken eguna: 2012  otsailaren 17a

2 dic. 2011

Hobetuz plana 2012
Plan de formación Hobetuz 2011-2012
Hobetuz, por medio de Lanbide, ha lanzado la nueva convocatoria de formacion continua tanto para empresas como para trabajadores,