19 dic. 2011

 PROBETARAKO INSKRIPZIOAK: ZIKLOAK
INSCRIPCION PARA LAS PRUEBAS: CICLOS

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos              Zikloetarako Sarbide Probak
     FECHAS Y PLAZOS PARA 2012                                               2012rako EPEAK ETA DATAK:

2 de mayo de 2012 a las 16:00                            2012ko maiatzaren 2ko 16:00etan


Grado Medio: Parte sociolingüística                           Erdi maila: Soziolinguistika eta
                         y Parte matemática                                        Matematika zatiak
Grado Superior: Parte común                                         Goi maila: Zati komuna

8 de junio de 2012 a las 16:00                        2012ko ekainaren 8ko 16:00etan
Grado Medio: Parte científico-tecnológica         Erdi maila: Zati zientifiko-teknikoa
Grado Superior: Parte especíifica                       Goi maila: Zati espezifikoa

                            Plazo de matrícula: Del 6 al 15 de febrero de 2012
                           Izena emateko epea: 2012ko otsailaren 6tik 15era
 Último día para el pago de la Tasa: 17 de febrero de 2012
Tasen ordainketa egiteko azken eguna: 2012  otsailaren 17a


No se permite inscribirse en pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma en el mismo curso escolar.
Listas provisionales de admisiones y de concesión de exenciones: 16 de marzo

Listas defintivias de admisiones y de concesión de exenciones: 3 de abril

Todos los listados podrán consultarse en:

• Araba: IEFPS Mendizabala GLHBI - Vitoria-Gasteiz

• Bizkaia: IES Emilio Campuzano BHI - Bilbao

• Gipuzkoa: IEFPS Easo GLBHI - Donostia-San Sebastian

• Webs : www.hezkuntza.net edo www.euskadi.net/lanbidez

Plazo para entregar el Certificado de haber superado un Ciclo de Grado Medio o el PCPI para quienes estaban cursándolo en el momento de la matrícula: Del 1 al 6 de junio a las 12 horas.

Fechas de las pruebas: ( Bilbao Exhibition Center Avda. Euskadi s/n, Barakaldo - Bizkaia)

Resultados provisionales: 19 de junio a las 12 horas

Resultados definitivos: 22 de junio a las 11 horas

Convocatoria: BOPV 15/12/2011


Pertsona berak ezin izango du ikasturte berean autonomia-erkidego batean baino gehiagotansarrera-probetan izena eman.

Izena emateko epea: 2012ko otsailaren 6tik 15era

Tasen ordainketa 2012 otsailaren 17 arte.

Onartuen eta Salbuespenen behin-behineko zerrendak: Martxoaren 16an

Onartuen eta Salbuespenen behin-betiko zerrendak: Apirilaren 3an

Zerrenda guztiak honako hauetan azalduko dira:

• Araba: IEFPS Mendizabala GLHBI - Vitoria-Gasteiz

• Bizkaia: IES Emilio Campuzano BHI - Bilbao

• Gipuzkoa: IEFPS Easo GLBHI - Donostia-San Sebastian

• Webs : www.hezkuntza.net edo www.euskadi.net/lanbidez

Izena emateko unean Erdi Mailako Ziklo bat edo Hasierako Lanbide-prestakuntzako Programa bat gainditu izana dokumentazioa aurkeztu ez zutenei, aurkezteko epea: ekainaren 1etik 6ra (hamabiak arte).

Egin beharreko proben egutegia: ( Bilbao Exhibition Center Avda. Euskadi s/n, Barakaldo - Bizkaia)
                                

No hay comentarios:

Publicar un comentario