14 mar. 2019

CONVOCATORIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES

2019ko deialdi orokorra: martxoaren 11tik apirilaren 12arte 

            Convocatoria general 2019: desde el 11 de marzo al 12 de abril

       LANBIDE KONPETENTZIAK EBALUATU ETA EGIAZTATZEKO PROZEDURA

Lanbide-konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzeko prozeduratzat ulertzen da lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentziak ebaluatu eta zuzentzera bideratutako jardunen multzoa.  
Ebaluazioa prozesu egituratu baten bidez egiten da. Horren bitartez egiaztatzen da pertsona baten lanbide-konpetentziak betetzen ote dituen ala ez Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko konpetentzia-ataletan zehaztutako gauzatzeak eta gauzatze-irizpideak. Lanbide-konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurek, ezarritako eskakizunek eta ondorioek Estatuko lurralde osoan dute hedadura eta baliozkotasuna.Se entiende por procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y reconocer estas competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
La evaluación, se realiza a través de un  proceso estructurado por el que se comprueba si la competencia profesional de una persona cumple o no con las realizaciones y criterios de realización especificados en las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El procedimiento, los requisitos establecidos y los efectos de la evaluación y acreditación de competencias, tienen alcance y validez en todo el territorio del Estado. 

«Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea» KUALIFIKAZIOETAKO 2019ko DEIALDI ESPEZIFIKOA.
No hay comentarios:

Publicar un comentario