16 may. 2013

HEZIKETA ZIKLOETAN MATRIKULATZEKO EGUTEGIA: 2013/2014


Calendario de matriculación en ciclos formativos: curso 2013/2014Maiatzaren 27tik ekainaren 7ra arte, biak barne
Del 27 de mayo al 7 de junio, ambos inclusive


Calendario para la matrícula en formación profesional PRESENCIAL:

Para alumnado repetidor o promocionado a 2º curso: Período ordinario de matrícula del 17 de junio a 5 de julio

Para el resto de alumnado:

·         Entrega de solicitudes y documentación:
*   en persona, del 27 de mayo de 2013 al 7 de junio de 2013, ambos inclusive.
*   ONLINE hasta el 6 de junio ( Si la solicitud se realiza on-line, la persona interesada deberá posteriormente acudir al centro elegido en los plazos establecidos, para entregar su D.N.I o documento identificativo y la documentación que corresponda en cada caso.)
·         Entrega del expediente académico o del certificado de aptitud en la prueba de acceso, en el caso de no haber realizado dicha prueba en la convocatoria del año 2013 de la Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta las 14:00 horas del día 28 de junio.
 • Listas provisionales de admitidos: 2 de julio
·         Reclamación a las listas: hasta el 4 de julio inclusive
·         Listas definitivas: 5 de julio
Período ordinario de matrícula de alumnado admitido:               
                    Desde el 8 al 12 de julio, inclusive ambos


·      Período ordinario de matrícula de alumnado en lista de espera:                                  15 de julio y 16 de julio
Las personas admitidas, los repetidores o quienes promocionan de curso, deben formalizar la matrícula en las fechas señaladas en el calendario, de no hacerlo se considerará que renuncian a cualquier plaza a que pudieran tener derecho

CALENDARIO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA en plazas vacantes para quienes presentaron la solicitud en su momento pero no pudieron presentar a tiempo su expediente académico:

·       Entrega de expediente académico en el Centro solicitado: 17 y 18 de julio
·      Listas provisionales: 22 de julio
Reclamación a las listas: hasta el 24 de julio inclusive

·         Listas definitivas: 26 de julio
Plazo extraordinario de matriculación : del 29 al 30 de julio inclusive.

Tras el período extraordinario de matrícula, en aquéllos ciclos formativos donde quedasen plazas libres, se admitirán matrículas sin necesidad de pasar por el proceso de baremación y admisión hasta el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Calendario para la matrícula en formación profesional A DISTANCIA TELEMÁTICA:
 • Entrega de solicitudes y documentación: El plazo de entrega de solicitudes y documentación para la admisión y matriculación del alumnado para cursar enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior en la modalidad a distancia telemática, es el comprendido entre los días 27 de mayo y 7 de junio,ambos inclusive, para los alumnos y alumnas de nueva incorporación y entre los días 25 y 27 de junio, ambos inclusive, para los antiguos alumnos y alumnas y para aquellos que hayan perdido la condición de antiguos alumnos o alumnas.
 • Se puede hacer la solicitud ONLINE
 • Entrega del expediente académico o del certificado de aptitud en la prueba de acceso, en el caso de no haber realizado dicha prueba en la convocatoria del año 2013 de la Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta las 14:00 horas del día 21 de junio.
 • Listas provisionales de admitidos: 3 de julio
 • Reclamación a las listas: hasta el 4 de julio inclusive
 • Listas definitivas: 8 de julio
 • Período ordinario de matrícula de alumnado admitido:Desde el 9 al 11 de julio, inclusive ambos
 • Período ordinario de matrícula de alumnado en lista de espera:19 al 22 de julio
Las personas que hayan sido admitidas en el proceso, deberán formalizar su matrícula en las fechas señaladas en el calendario establecido. En el caso de no hacerlo se considerará que renuncian a cualquier plaza a la que pudieran tener derecho.
PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA en plazas vacantes para quienes presentaron la solicitud en su momento y cumplan en julio los requisitos de acceso:
 • Entrega de certificación académica en el Centro solicitado: 18 y 19 de julio
 • Listas provisionales: 3 de septiembre
 • Reclamación a las listas: hasta el 4 de septiembre inclusive
 • Listas definitivas: 5 de septiembre
 • Plazo extraordinario de matriculación : del 6 al 9 de septiembre.
______________
Bertaratze modalitateaHeziketa Zikloetan onartzeko eta matrikulatzeko egutegia
Ikastetxe berean maila errepikatzen dutenek edota 1. mailatik 2. mailara pasatzen direnek ekainaren 17tik uztailaren 5era egin beharko dute matrikula.
Gainontzeko ikaslerientzat:
 • Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:
  • Ikastetxean bertan maiatzaren 27tik ekainaren 7ra arte, biak barne.
  • ONLINE eskabideak, maiatzaren 27tik ekainaren 6ra arte. (Eskaera on-line egiten badu, pertsona interesdunak, eskaera egin ondoren eta beti ere xedatutako epeetan, aukeratutako ikastetxera joan behar izango du, bere NAN edo identifikazio-agiria eta kasuan kasu egoki diren agiri guztiak entregatzeko).
 • Eskatzailearen espediente akademikoa edota sarrera-proba gainditu izanaren ziurtagiria –proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2013ko deialdian egin ez bada– aurkezteko: ekainaren 28ko 14:00ak arte.
 • Behin-behineko zerrendak : uztailaren 2a
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 4a arte
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 5a
 • Onartutako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 8tik 12ra, biak barne
 • Itxarote-zerrendako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 15tik 16ra, biak barne
Prozesuan onartutako ikasleek, errepikatzen dutenek eta 1. mailatik 2. mailara pasatzen diren ikasleek, egutegian zehaztutako egunetan egin beharko dute matrikula. Bestela, esleitutako plazari uko egin diotela ulertuko da.
PLAZA HUTSIK BETETZEKO APARTEKO EPEA (eskabidea egin zutenentzat)
 • Ikasketa-espedientea aurkezteko eskatutako zentroan: uztailaren 17a eta 18a
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: uztailaren 22a
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 24a arte, egun hori barne
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 26a
 • Matrikula egiteko aparteko aldia : uztailaren 29tik 30ra, biak barne
xxxxxxtras el periodo extraordinario, allá donde quedaren plazasxxxxxxxxx

URRUTIKO MODALITATE TELEMATIKOAN Heziketa Zikloetan onartzeko eta matrikulatzeko egutegia

 • Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:Goi eta erdi mailako heziketa-zikloetako ikasketak urrunetik modu telematikoan ikasteko eskabideak egiteko eta dokumentazioa aurkezteko epea maiatzaren 27etik ekainaren 7ra bitartekoa (egun bi horiek barne) izango da ikasle berrientzat, eta ekainaren 25tik 27ra bitartekoa (egun bi horiek barne), berriz, ikasle zaharrentzat eta ikasle zaharrak izateari utzi dioten ikasleentzat.
 • Eskatzailearen espediente akademikoa edota sarrera-proba gainditu izanaren ziurtagiria –proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2013ko deialdian egin ez bada– aurkezteko: ekainaren 21ko 14:00ak arte.
 • Eskabideak ONLINE egin daitezke.
 • Behin-behineko zerrendak : uztailaren 3a
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 4a arte
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 8a
 • Onartutako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 9etik 11ra, biak barne
 • Itxarote-zerrendako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 19tik 22ra, biak barne
Prozesuan onartu direnek dagokien egutegian adierazitako egunetan formalizatu beharko dute matrikula. Bestela, esleitutako plazari uko egin diotela ulertuko da..
PLAZA HUTSIK BETETZEKO APARTEKO EPEA (eskabidea egin eta uztailean sartzeko baldintzak betetzen dituzten ikasleentzat)
 • Ikasketa-espedientea aurkezteko eskatutako zentroan: uztailaren 18a eta 19a
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: irailaren 3a
 • Zerrendei erreklamazioak: irailaren 4 arte, egun hori barne
 • Behin betiko zerrendak: irailaren 5a
 • Matrikula egiteko aparteko aldia : irailaren 6tik 9ra, biak barne

No hay comentarios:

Publicar un comentario