7 abr. 2011

CURSOS HOBETUZ

Hobetuz ofrece cursos de formación a los trabajadores o desempleados a través de dos vías: la Oferta Abierta y el Catálogo Modular.

Con los cursos del Catálogo Modular se obtiene un certificado emitido por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. El Catálogo Modular es el conjunto de contenidos formativos, tanto básicos como específicos, que se necesita adquirir para obtener una cualificación profesional.

La certificación obtenida avala las competencias profesionales adquiridas por el trabajador en estos cursos. La formación es totalmente gratuita para el trabajador ya que el coste de los cursos es asumido por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

La Oferta Abierta

En los cursos de la Oferta Abierta los centros de formación certifican que los trabajadores han asistido a los cursos. El contenido del curso es diseñado por el propio centro de formación para ajustarse a las necesidades generales o sectoriales de los trabajadores.

La certificación obtenida incluye la denominación del curso, los contenidos tratados y la duración total del mismo. La formación es totalmente gratuita para el trabajador.

 
Si quieres informarte de los cursos pincha aquí

 telefono de información 902.222.230
Hobetuz


Prestakuntza ikastaroak bi bidetatik eskaintzen ditu Hobetuzek: eskaintza irekia eta modulu-katalogoa. Langileei lan-bizitzan zehar behar duten kualifikazioa eskaintzea da helburu nagusia. Etengabeko prestakuntza lehentasunezko balio estrategikoa da teknologia, ekonomia eta gizarte aldaketa prozesuetan, eta horregatik, enplegua egonkortzeko eta kohesio sozialerako ezinbesteko tresna da.

Modulu-katalogoa

Modulu-katalogoko ikastaroei esker, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailak emandako ziurtagiria eskuratzen da. Modulu-katalogoak prestakuntza edukiak -oinarrizkoak zein espezifikoak- biltzen ditu, eta lanbide kualifikazioa eskuratzeko ezinbestekoa da.

Langileak ikastaroetan lortutako lanbide gaitasunak jasotzen ditu ziurtagiriak. Prestakuntza doakoa da langilearentzat, ikastaroaren gastuak Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte sailak ordaintzen baititu.

Eskaintza irekia

Eskaintza irekiko ikastaroetan, prestakuntza-zentroek langileek ikastaroetan parte hartu dutela ziurtatzen dute. Ikastaroaren edukia prestakuntza-zentroak berak prestatzen du, langileen behar orokorrak edo sektorialak kontuan hartuta.

Lortutako ziurtagiriak ikasturtearen izenburua, landutako edukiak eta ikastaroaren iraupena jasotzen ditu. Prestakuntza doakoa da langilearentzat.

Prestakuntza Kurtsoa bilatu

Informaziorako telefonoa 902.222.230

1 comentario: