1 may. 2018

Matrículación en Bachillerato

  Onarpena. Batxilergoa. 

Eskabide betetzeko epea:

On-line: 2018ko maiatzaren 2tik 13ra arte  (beharrezko dokumentazioa gehitu beharko du, eskaneatuta). Ikastetxeak dokumenturen bat konpontzeko eskatzen badu, dokumentazio hori eskaneatuta gehitu ahal izango da maiatzaren 14ra arte)
Ikastetxean eskaerak: 2018ko maiatzaren 2tik 14ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrendak: 2018ko ekainaren 1ean. Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko ekainaren 6ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2018ko ekainaren 6ra arte
 • Onartuen eta ez onartuen behin betiko zerrendak: 2018ko ekainaren 12an
 • Lehenengo aukeran eskatutako ikastetxean onartu gabe gelditu diren ikasleei beste ikastetxe batean plaza bat esleitzeko: 2018ko ekainaren 18a
 • Matrikularen formalizazioa: 2018ko ekainaren 20tik uztailaren 6ra arte
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko uztailaren 12ra arte

 • Periodo de inscripción:
  • On-line: del 2 al 13 de mayo de 2018 (se deberá adjuntar escaneada la documentación necesaria). Si el centro solicita la subsanación de algún documento, se podrá adjuntar esa documentación escaneada hasta el día 14 de mayo).
  • En el centro educativo: del 2 al 14 de mayo de 2018.
 • Lista provisional de personas admitidas y no admitidas: 1 de junio de 2018. Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar.
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 6 de junio de 2018.
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 6 de junio de 2018.

 • Lista definitiva de personas admitidas y no admitidas: 11 de junio de 2018.
 • Adjudicación de plaza en otro centro a las personas no admitidas en el centro solicitado en primera opción: el 18 de junio de 2018.
 • Formalización de la matrícula: desde el 20 de junio al 6 de julio de 2018.
 • Recursos de alzada contra las listas definitivas: hasta el 12 de julio de 2018.

No hay comentarios:

Publicar un comentario