5 mar. 2018

LANBIDE HEZIKETAKO PROBA LIBREAK 2018


                      2017-2018an Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak

Matrikula 2018ko martxoaren 5etik 16ra bitartean egin beharko da, bi egun horiek barne.
2018ko apririlaren 23an, ikusgai tasa ordaindu duten pertsonen zerrenda.
Zerrenda horretan egon litezkeen akatsak zuzentzeko, epe bat irekiko da kaltetuek ERREKLAMAZIOAK jar ditzaten, eta epe hori 2018ko maiatzaren 11an amaituko da.
2018ko maiatzaren 28an, ikusgai matrikulatu eta azterketa egiteko eskubidea ordaindu duten pertsonen behin betiko zerrenda.
Probak 2018ko ekainaren 4tik 22ra bitartean -bi egun horiek barne- egingo dira, ikastetxe bakoitzak ezartzen duen egutegira egokituz.
*Ikasle berak ezin izango du ikasturte berean matrikulatu teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probetan Autonomia-Erkidego batean baino gehiagotan. Baldintza hori ez betetzeak matrikula deuseztatzea ekarriko du berekin.
La matrícula se formalizará en el periodo comprendido entre el 5 y el 16 de marzo de 2018, ambos inclusive.
El 23 de abril de 2018 se publicará la relación de personas que han abonado la tasa.
Para corregir posibles errores, se establece un período de presentación de reclamaciones, que finalizará el 11 de mayo de 2018.
El 28 de mayo de 2018, se hará pública la relación definitiva de personas que se han matriculado y han hecho efectivo el derecho de examen.
Las pruebas, ajustándose al calendario que cada centro establezca, se realizarán en el período comprendido del 4 al 22 de junio de 2018, ambos inclusive.
*En un mismo curso escolar un mismo alumno no se podrá matricular en las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en más de una Comunidad Autónoma. El incumplimiento de esta condición supondrá la anulación de la matrícula.

No hay comentarios:

Publicar un comentario